Técnico chassis

 

Ana Soto Ana Soto
Resp. taller

Cristina Duñó
Cristina Duñó

Administración

Albert SerraRaúl Díaz
Resp. mecánica

Dani Gómez
Dani Gómez

Mecánica

Jonathan Balmore
Jon. Balmore
Mecánica

Said Satour
Said Satour

Plancha

   

 

 
 

Roberto Vargas
Roberto Vargas

Tomás García Tomás García
Pintura

Dimitru Patrascu
Dim. Patrascu

Pintura

Carlos Becerra
Carlos Becerra
Pintura

David Esclusa
David Esclusa
Dirección

Eduard Álvarez
Eduard Álvarez
Control calidad